مشاهده همه انتصاب هاحکم انتصاب:
انتصاب سرپرست معاونت پژوهشی و فرهنگی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران
انتصاب سرپرست معاونت پژوهشی و فرهنگی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران
 ٠٨:٢٨ - سه شنبه ٢٠ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب مدیر گروه:
مدیر گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشگاه مازندران منصوب شد
مدیر گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشگاه مازندران منصوب شد
 ٠٨:٢٠ - سه شنبه ٢٠ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
حکم انتصاب:
انتصاب اعضای شورای راهبردی تنوع بخشی درآمدهای دانشگاه مازندران
انتصاب اعضای شورای راهبردی تنوع بخشی درآمدهای دانشگاه مازندران
 ١٠:٢٨ - شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید حکم مدیریت:
تمدید حکم مدیر گروه آموزشی شيمي تجزیه دانشگاه مازندران
تمدید حکم مدیر گروه آموزشی شيمي تجزیه دانشگاه مازندران
 ٠٨:٤٥ - سه شنبه ١٣ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
حکم انتصاب:
انتصاب معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران
انتصاب معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران
 ١١:٠٦ - دوشنبه ١٢ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
حکم انتصاب:
انتصاب مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه مازندران
انتصاب مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه مازندران
 ١٠:٤٧ - دوشنبه ١٢ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید حکم مدیریت:
تمدید حکم مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه مازندران
تمدید حکم مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه مازندران
 ٠٨:٤٣ - يکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>