مشاهده همه انتصاب هاحکم انتصاب:
انتصاب استادان مشاور دانشجویان بین‌المللی دانشکده های دانشگاه مازندران
انتصاب استادان مشاور دانشجویان بین‌المللی دانشکده های دانشگاه مازندران
 ٠٩:٢٦ - چهارشنبه ٩ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب مدیر گروه:
مدیر گروه آموزشی معارف اسلامی دانشگاه مازندران منصوب شد
مدیر گروه آموزشی معارف اسلامی دانشگاه مازندران منصوب شد
 ١١:٠٦ - دوشنبه ٧ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
حکم انتصاب:
عضو شورای سیاست‌گذاری پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه پیام نور منصوب شد
عضو شورای سیاست‌گذاری پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه پیام نور منصوب شد
 ١٠:١٤ - يکشنبه ٦ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
حکم انتصاب:
سرپرست گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران منصوب شد
سرپرست گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران منصوب شد
 ١٣:٢١ - شنبه ٥ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب مدیر گروه:
مدیر گروه آموزشی ریاضی محض دانشگاه مازندران منصوب شد
مدیر گروه آموزشی ریاضی محض دانشگاه مازندران منصوب شد
 ١٣:٣٤ - سه شنبه ١٨ شهريور ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
حکم انتصاب:
رابط بنیاد نخبگان و دانشگاه منصوب شد
رابط بنیاد نخبگان و دانشگاه منصوب شد
 ١٢:٤٧ - دوشنبه ١٠ شهريور ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
حکم انتصاب:
انتصاب مدیر پژوهشی دانشگاه مازندران
انتصاب مدیر پژوهشی دانشگاه مازندران
 ٠٨:٤٤ - دوشنبه ١٠ شهريور ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>