پردیس دانشگاه

دانشگاه مبدأ همه تحولات است. امام خميني(ره)

سازمان مرکزی دانشگاه مازندران

مسئله‏ ى علم و توليد علم و شكوفا كردن استعدادها در داخل، يك امر جدى و حياتى است. مقام معظم رهبری

آیین دانش آموختگی دانشجویان دانشکده الهیات و معارف اسلامی

مقام معظم رهبری: شهیدان عزیزمان رجایی و باهنر، حقیقتاً دو نمونه برجسته از یاران انقلاب و امام بودند

آخرین خبر ها
برگزاری آیین نکو داشت روز کارمند در دانشگاه مازندران
1395/06/06

مراسم روز کارمند و تجلیل از کارمندان نمونه و بازنشسته دانشگاه مازندران