سازمان مرکزی دانشگاه مازندران

Slide thumbnail

مسئله‏ ى علم و توليد علم و شكوفا كردن استعدادها در داخل، يك امر جدى و حياتى است. مقام معظم رهبری

خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى. پیامبر اکرم ( صلوات الله)

Slide thumbnail
آخرین خبر ها
مجوز فعالیت مرکز آموزش زبان فارسی ویژه دانشجویان غیر ایرانی به دانشگاه مازندران اعطا شد
1395/08/29

مجوز فعالیت مرکز آموزش زبان فارسی ویژه دانشجویان غیر ایرانی به دانشگاه مازندران اعطا شد